• Er dient te worden gekalibreerd. Kies voor de optie 20-punten in het configuratiescherm van het bord.. Hoe meer punten gekalibreerd worden hoe nauwkeuriger het bord werkt.
  • Sluit de bron (laptop, PC) aan.
  • Ga na of het bord correct is geconnecteerd. (groen lampje op het bord links onderaan brand)
  • Indien vorige stappen niet werken contacteer de ICT-dienst