Wanneer u problemen had met een telefoongesprek, kunt u dat aan de hand van dit formulier melden.


Probeer zoveel mogelijk informatie mee te geven. Enkel dan kunnen we maatregelen treffen.