Om de nieuwe printers toe te voegen op een pc in een school, kan je het volgende doen:


Open Windows verkenner op het toestel waar je een printer wenst te installeren.

Typ in de adresbalk: \\server2008


Zoek de printer die je wenst te installeren, dubbelklik erop en wacht tot de installatie klaar is.
Indien de leerkracht telkens de printcode moet ingeven, dient u een printer te kiezen met popup.

Tijdens het printen zal er dan een popup te voorschijn komen waar u de printcode kan ingeven.


Indien u de printcode éénmalig wenst in te geven op de pc, dan kan u een printer kiezen zonder popup.

Dan dient u de printcode in te geven in de voorkeursinstellingen van de printer.

U kan hier nalezen hoe u dit kan instellen.